Спечелете всяка седмица подаръци от Nivea


Краен срок - 10 ноември 2016

Помогнете на повече български деца да имат приказното детство, което заслужават, като просто участвате в приказната ни игра!

1. Напиши кратка, поучителна приказка, посветена на грижовността, обичта и приятелството. Нека да не е по-дълга от 1 страница или 3000 знака.

2. Публикувай я публично във Фейсбук с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа в периода от 10 октомври 2016 г. до 10 ноември 2016 г.

Всяка седмица през периода на провеждане на инициативата ще бъдат изтегляни двама участници на произволен принцип, които ще получат седмични награди от NIVEA.

След края на инициативата специално сформирано жури с представители на NIVEA и Сдружение SOS Детски селища България ще определят двадесетте най-оригинални и вдъхновяващи приказки. Те ще бъдат издадени и публикувани в специална книжка, предназначена за децата от SOS Детски селища и илюстрирана с техни рисунки. :)

Всеки регистриран участник („Участник“) може да участва с повече от една приказка.

Седмичните награди, които могат да бъдат спечелени от Участник, са продукти с търговската марка NIVEA или брандирани подаръци с марката NIVEA по избор на Организатора, на приблизително еднаква стойност.

Всяка седмица през перода на провеждане на Конкурса ще бъдат излъчвани по двама Печеливши участници, които да получат седмични награди.

Определянето на Печелившите участници, спечелили седмичните награди се определя на принципа на жребий. Определянето на Печеливши участници ще се извършва в края на всеки работен петъчен ден през периода на провеждане на Конкурса, когато на случаен принцип  чрез специализиран компютърен софтуер ще бъде теглен жребий с имената на недисквалифицираните Участници от съответната седмица, изтичаща в съответния петъчен ден.

Всеки понеделник през периода на провеждане на Конкурса, на страницата на NIVEA във Фейсбук (https://www.facebook.com/niveabg) ще бъдат обявявани имената на двамата Печеливши участници, изтеглени в жребия от предходния петък. 

За да получат наградите си, Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, като предоставят имена и телефон за връзка, както и точен актуален пощенски адрес, като ги изпратят на лично съобщение във Фейсбук страницата на NIVEA, на адрес:  https://www.facebook.com/niveabg, или по електронна поща на следния електронен адрес nivea.sofia@beiersdorf.com.

Наградите до адреси в Република България ще се доставят по куриер, в рамките на 20 (двадесет) работни дни след получаване на данните и адреса за доставка на съответен Печеливш участник. Организаторът не се ангажира със срок за доставка до адреси на доставка извън Република България.

Определянето на печелившите приказки се извършва от специално сформирано жури с представители на Организатора и Сдружение SOS Детски селища България. След крайния срок за публикуване на приказки – 10.11.2016 г., журито ще селектира двадесет приказки, с позитивно съдържание, посветено на грижовността, обичта и приятелството, които са най-оригинални и отговарят в най-висока степен на условията на Конкурса и благотворителната му кауза, чиито автори – Участници в Конкурса, ще бъдат обявени за победители в Конкурса („Победители“).

Двадесетте определени от журито приказки ще бъдат издадени и публикувани от Организатора в специална книжка, предназначена за децата от SOS Детски селища и илюстрирана с техни рисунки. Печелившите приказки могат да бъдат публикувани и в официалната Фейсбук страница на NIVEA - https://www.facebook.com/niveabg.

Имената на Победителите ще бъдат обявени на интернет адрес – https://www.facebook.com/niveabg, който е и официалната Фейсбук страница на NIVEA.

 Всеки от Победителите ще получи като награда екземпляр от книжката, както и продукти с търговската марка NIVEA или брандирани подаръци с марката NIVEA по избор на Организатора.

Авторските и сродните на тях права на Победителите, ще бъдат уредени допълнително чрез подписване на писмени декларация и договор от страна на всеки Победител.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар