Спечелете 120 броя Hoverboard, 840 Razer Headphones и 20 двойни билета за Justin Bieber от Coca-Cola


Краен срок - 13 ноември 2016

Промоцията е разделенa на седмични периоди, с изключение на първото теглене на жребий, за което периодът е три седмици.

Първият период започва да тече от сряда, 28-ми септември до неделя, 16-ти октомври, 23:59 ч. и е с продължителност от три седмици.

След това, интервалите са на седмична база, както следва: 17-ти октомври, 00:00 ч. до 23-ти октомври, 23:59 ч., 24-ти октомври, 00:00 ч. до 30-ти октомври, 23:59 ч., 31-ви октомври, 00:00 ч. до 6-ти ноември 23:59 ч., 7-ми ноември, 00:00 ч. до 23:59 ч., 13-ти ноември, който е последен ден за регистрация на кодове. 14-ти ноември е ден за теглене на последния жребий -  понеделник.

Освен седмичните награди, на 26-ти октомври ще се осъществи и допълнително теглене за голямата награда - билетите за концерта на Justin Bieber, който ще се проведе на 9-ти ноември в Загреб, Хърватска. Общата продължителност е 7 седмици.

Всички награди, спечелени съгласно Общите условия през съответния интервал, трябва да бъдат поискани от победителите до понеделника, след следващия седмичен период/интервал. Например: ако седмичният интервал приключва на 23-ти октомври, тогава крайният срок за поискване на наградата е 31-ви октомври.

Продуктите, участващи в Промоцията, са: Coca-Cola 500 мл, Coca-Cola Zero 500 мл, Fanta Портокал 500 мл, Fanta Бяла праскова-тропик 500 мл, Sprite 500 мл., идентифицирани с промоционален етикет и промоционална капачка.

Продуктите, участващи в Промоцията, ще носят промоционален етикет с посланието: „Спечели!” и кратка информация за Общите условия.

За участие в Промоцията е необходима покупка на 500 мл опаковка на Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Бяла праскова-тропик или Sprite. Под всяка промоционална капачка има уникален код. За да участва в играта, Участникът трябва да регистрира кода си чрез уебсайта на Промоцията: mysparx.bg. Регистрацията се изисква, за да се удостовери самоличността на Участника.

Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта mysparx.bg. Регистрация е безплатна и изисква участникът да има профил в MySPARX (mysparx.bg) според Условията за ползване на платформата: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions

За да бъде допустим за участие в седмичното теглене на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да си купи билет за томбола за седмична награда по негов избор, като регистрира изисквания минимум от кодове за закупуване на съответния билет. Закупените билети представляват участника, който от своя страна се удостоверява чрез своя профил в MySPARX (mysparx.bg), създаден според Условията за ползване на платформата: https://mysparx.bg/page/terms-and-conditions. Всяка седмица участникът може да закупи билет томбола, като регистрира посочения по-долу брой кодове, за да има шанс за награда от тегленето за съответната седмица, а именно:

Билет за минимум 2 кода, за да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на първи награден фонд: Razer Headphones

Билет за минимум 6 кода, за да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на втори награден фонд: Hoverboard

Билет за минимум 12 кода, за да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на  трети награден фонд: Двоен билет за концерта на Justin Bieber на 9-ти ноември в Загреб, Хърватска

Колкото повече билети с кодове се купуват, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е закупило 2 билета за 4 кода, има по-голяма вероятност да спечели Razer Headphones от лице, което е закупило 1 билет за 2 кода. Същият принцип е приложим за втория и третия награден фонд. Всеки регистриран код за закупуване на билет трябва да бъде уникален и може да бъде използван само веднъж.

Един Участник може да спечели не повече от една награда от всяко седмично теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията.

Билети, закупени за томбола за един период, не могат да се прехвърлят към следващ период.

Промоцията стартира на 28-ти септември, 2016 г. и първото сумиране на билети и теглене на жребий ще бъде извършено на 17-ти октомври, 2016 г. (триседмичен интервал). След това интервалите ще бъдат на седмична основа, от понеделник до следващия понеделник. Например, от понеделник, 17-ти октомври, 2016 г. до 00:00 ч, в понеделник, 24-ти октомври, 2016 г., и така нататък, на подобни седмични интервали до 00:00 ч, в понеделник, 14-ти ноември, участниците могат да купуват билети за томболи, като регистрират своите кодове. Кодове, регистрирани за един интервал, не се прехвърлят към други интервали. Изключение прави тегленето на голямата награда, двоен билет за концерта на Justin Bieber, което ще се осъществи на 26-ти октомври.

Всяка седмица, в понеделника след крайната дата (например крайна дата е 00:00 понеделник, 17-ти октомври, 2016 г., следователно датата за сумиране е понеделник 17-ти октомври, 2016 г.), билетите, закупени с кодове, трябва да бъдат сумирани и така нататък, до края на промоцията в 00:00 ч. в понеделник, 14-ти ноември.

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия следващ национален работен ден.

Победителят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 168 седмични уникални победители. Във втория награден фонд ще има 24 седмични уникални победители.

Резервите – или по-точно резервните победители - ще бъдат изтеглени моментално предвид нуждата, по преценка на Организатора.

За да бъде допуснат до участие в жребия  за голямата награда на промоцията на 26.10: двоен билет с автобусна екскурзия с посещение на концерта на Justin Bieber на 9-ти ноември в Загреб, Хърватска с включени 2 нощувки и изхранване на база закуска+вечеря, участникът трябва да закупи билет за томболата, като регистрира изисквания минимум от кодове: 12, в срок до 25-ти октомври 23:59 ч. Общ брой печеливши на двоен билет за концерта на Justin Bieber на 9-ти ноември в Загреб с включени 2 нощувки и изхранване на база закуска+вечеря е 20. Всеки един победител ще има право да покани един приятел със себе си. Победителите трябва да имат навършени 18 г. Ако победителят е между 13 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната от съответния придружител. Ако победителят е над 18г., то той/ тя има право да вземе със себе си лице между 13 г. и 18г., само и единствено ако има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на придружаващия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната със съответния печеливш.

Налични са общо 980 награди. Наградите са както следва:

    Razer Headphones 840 бр.
    Hoverboard 120 бр.

Налични са общо 20 бр. големи награди:

    Двоен билет за концерта на Justin Bieber на 9-ти ноември в Загреб, Хърватска с включени 2 нощувки и изхранване на база закуска+вечеря

Седмичните награди са налични всяка седмица в продължение на 7 седмици. Наградите ще бъдат доставени най-късно два месеца, след като последният победител е поискал своята награда.

Ще има 840 Razer Headphones, 120 Hoverboards и 20 двойни билета за концерта на Justin Bieber на 9-ти ноември в Загреб, Хърватска. Общо 1 000 награди за цялата продължителност на Промоцията.

С победителя по телефона ще се свърже представител на Организатора и той ще бъде помолен да се идентифицира. Победителят ще бъде помолен да потвърди предоставения при регистрацията в MySPARX адрес, на който да може да получи наградата.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до адреса на победителя в уточнен с него ден и час. Куриерът ще посети адреса два пъти. Ако първият път победителят не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение победителят не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението.

Награди, които не са получени от победителя в рамките на две седмици (28-ми ноември, 2016 г.) от датата на официалното приключване на Промоцията (00:00 ч 13ти ноември, 2016 г.) ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред, по преценка ма Организатора, може да бъде изтеглен резервен победител за въпросната седмица.

В случай че не всички награди се раздадат или бъдат спечелени по време на някой от седмичните интервали, наградите ще бъдат прехвърлени за следващата седмица. В случай че в края на Промоцията има останали награди, тогава билетите, закупени с промоционални кодове, ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че е необходимо кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 13-ти ноември, 2016 г.. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, имат 1 седмица, за да изискат наградата си след първоначалния контакт, от страна на Организатора. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите, или да ги задържи.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на уебсайта mysparx.bg, след като тяхната идентичност е била удостоверена и след получаването на тяхното съгласие.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до всички победители.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар