Спечелете екскурзия до Ню Йорк за четирима и 300 термочаши Nescafe всяка седмица


Краен срок - 15 ноември 2016

За да участва в играта, потребител трябва :

a. Да се регистрира и да потвърди, че е съгласен/сна с настоящите правила, както и с това да бъде сниман, в случай, че спечели Голямата Награда. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.

b. Чрез камерата на компютър/мобилно устройство или друг вид камера:

- да запише видео с дължина до 10 секунди ИЛИ

- да анимира поредица от изображения (между 3 и 10 снимки) като създаде GIF файл чрез софтуера, предоставен от сайта, ИЛИ

- да създаде собствен GIF файл с произволно външно приложение.

c. Да качи своето видео или готов GIF на сайта на играта, следвайки инструкциите за качване, публикувани на сайта

GIF/видео не трябва да нарушава общо приетите морални норми и не трябва да бъде в противоречие с изискванията, описани в Раздел IV, т. 10 от Общите условия на Играта

С качването на GIF/видео, Участникът декларира, че GIF/видео не показва или по друг начин не изобразява лица под 12 годишна възраст, и че е получил предварителното съгласие на всички други лица (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва техните лични данни във видеото за целите на настоящата Игра, както е описано в Раздел IV, т. 10 от Общите условия на Играта

Да получи одобрение от Администратор на качения GIF/видео, в описаните в Общите условия срокове, за което ще получи уведомление по имейл. Подробни инструкции за участие са описани в Общите условия на играта, раздел IV, т. 9

Голямата награда в Играта е екскурзия до Ню Йорк за четирима. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду всички участници през целия период на Играта, чрез специализиран софтуер в присъствие на нотариус, най-късно на 18.11.2016. Условията за теглене и уведомление за получаване на наградата са описани в Раздел V и Раздел VI от Общите правила.

Малките награди са термочаши. Всяка седмица от Играта, на случаен принцип, сред всички регистрирали се участници и качили поне един GIF/видео, се теглят 300 човека, които получават термо чаша. В томболите за термочаша участват всички потребители, качили поне един GIF/видео, без значение в коя седмица от периода на Играта. Един участник може да спечели максимум 3 броя термочаши за периода на Играта.

Седмичните малки награди – термочаши - се теглят всяка седмица от периода на Играта, както следва

- 12:00 ч. на 22.09.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 21.09.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 29.09.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 28.09.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 06.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 05.10.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 13.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 12.10.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 20.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 19.10.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 27.10.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 26.10.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 03.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 02.11.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 10.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 09.11.2016 г. gif-ове.
- 12:00 ч. на 15.11.2016 г. сред всички качени до 23:59 ч. на 14.11.2016 г. gif-ове.

Печелившите ще бъдат обявявани на сайта www.gif.nescafe.bg до 2 дни след тегленето.

Голямата Награда се тегли на случаен принцип в присъствие на нотариус чрез специализиран
софтуер измежду всички участници, качили поне един GIF/видео през целия период на Играта
чрез специализиран софтуер в присъствие на нотариус, най-късно на 18.11.2016. Освен
спечелилият, се теглят трима резервни участника.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар