Спечелете 3 комплекта с продукти Pure Active 3 в 1 и фотосесия за списание


Краен срок - 14 октомври 2016

За да участват в Играта, Участниците трябва:
1. Да си направят селфи с продукт Pure Active 3 в 1, на което се вижда добре лицето им и продукта (да го качат).
2. Да напишат защото точно той/тя заслужава да бъде звезда от списание и да изчакат решението на журито.

Награждава се правилно заснето селфи с най-креативния отговор на въпроса: „Защо точно ти заслужаваш да бъдеш звезда от списание.“

Един участник има право да участва в креативен конкурс само веднъж

По оценка на журито трите най-добри и правилно заснети селфита, придружени от най-креативното обяснение защо точно ти заслужаваш да си звездата от списанието, ще получат награди. Победителят в конкурса ще бъде определен от жури в състав: Рената Кнежевич [Renata Knežević], Ива Домлянович [Iva Domljanović] и Ведрана Рубил [Vedrana Rubil]. Журито ще вземе предвид всички получени селфита и обяснения (задължителни са към селфито), отговарящи на условията на Играта и предвидени в настоящите Правила и при избора им ще се ръководи от критериите креативност, занимателност и оригиналност.

Изборът на победител ще се състои след края на Играта, а имената на наградените ще бъдат обявени най-късно на 20. 10. 2016 г. дo 15.00 часа на Интернет страницата www.чистакожа.bg

Наградният фонд се състои от:

Награда за 1-во място:
- Публикуване на снимките на победителите в списание JOY!
- 3 x Pure Active 3 в 1
- 3 x Pure Active Тоник
- 3 x Pure Active BB Light
- 3 x Pure Active маска

Награда за 2-ро място:
- 2 x Pure Active 3в1
- 2 x Pure Active Тоник
- 2 x Pure Active BB Light
- 2 x Pure Active маска

Награда за 3-то място:
- 1 x Pure Active 3в1
- 1 x Pure Active Тоник
- 1 x Pure Active BB Light
- 1 x Pure Active маска

Общата стойност на наградния фонд възлиза на 207,36 лева.

Организаторът се свързва с печелившите чрез данните, предоставени във формуляра за регистрация при публикуването на снимката на страницата www.чистакожа.bg

Ако спечелилият участник не се отзове на поканата на Организатора в рамките на 7 дни от датата, на която Организаторът се е свързал с него и не потвърди, че приема наградата, ще се смята, че той се отказва от наградата и същата ще бъде връчена на Участника, чието селфи е класирано на следващото по ред място.

Печелившите, които в оставащия срок са потвърдили, че приемат наградите, ще получат наградите по пощата, на посочения във формуляра за регистрация адрес в срок от 90 дни от датата на публикуване на печелившите. В същия срок Организаторът ще насрочи фотосесия с участника, класиран на първо място.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар