Спечелете 16 перални Whirlpool AWO от Kaufland и Savex


Краен срок - 9 октомври 2016

Играта се провежда в магазини “Kaufland”, находящи се на територията на Република България, както следва:

Пловдив Тракия, Освобождение - гр. Пловдив 4023, ж.к. Тракия, бул. Освобождение № 47
София Младост - гр. София 1712 , ул. Филип Аврамов № 3
Хасково - гр. Хасково 6300, бул. Съединение № 44
Русе Ялта - гр. Русе 7020, бул. Липник № 8
Варна Възраждане - гр. Варна 9020, бул. Република № 60
Ямбол - гр. Ямбол 8600, ул. "Граф Игнатиев" 30
Сливен - гр. Сливен 8800, бул. Георги Данчев № 30
София Дружба - гр. София 1592, ул. Хайделберг № 1
Враца - гр. Враца 3000, ул. Оборище 12
Шумен - гр. Шумен 9700, бул. Симеон Велики №28
Русе Дружба - гр. Русе 7020, кв. Дружба, бул. Христо Ботев № 38
Перник Христо Смирненски - гр. Перник 2300, ул. "6-ти май" № 1
Монтана - гр. Монтана 3400, бул "3 март" № 145-А
Плевен Кайлъка - гр. Плевен 5800, ул. "Сан Стефано" № 80
Благоевград - гр. Благоевград 2700, бул. Свети Димитър Солунски № 21
Добрич - гр. Добрич 9800, ул. Дунав 55
София Банишора - гр. София 1233, ул. Скопие № 1
София Овча Купел - гр. София , ул. Кукуряк № 3
Пазарджик - гр. Пазарджик 4400, ул. Димчо Дебелянов № 3
Кюстендил - гр. Кюстендил 2500, бул. Македония № 10
Бургас Славейков - гр. Бургас 8000, ул. Янко Комитов № 8
Ст. Загора - Казански - гр. Стара Загора 6000, ул. Стамо Пулев № 2
Търговище - гр. Търговище 7700, ул. Александър Стамболийски 27
Разград - гр. Разград 7200, бул. Априлско въстание 3А
Димитровград - гр. Димитровград 6400, ул. Ромен Ролан 7
Горна Оряховица - гр. Г. Оряховица, ук. Мано Тодоров 7А
Казанлък - гр. Казанлък, бул. 23-ти Шипченски пехотен полк 153
Пловдив Гагарин - гр. Пловдив 4023, бул. Брезовско шосе № 127
Видин - гр. Видин 3700, бул. Панония № 41
Севлиево - гр. Севлиево 5400, ул. Стара планина № 78
София Люлин - гр. София 1324, бул. Петър Дертлиев № 56
Силистра - гр. Силистра 7500, ул. Н. Й. Вапцаров № 8
Варна Трошево - гр. Варна 9020, ул. Христо Смирненски № 2
Плевен Воден - гр. Плевен 5800, ул. Гренадирска № 119
Ботевград - гр. Ботевград 2140, бул. Цар Освободител № 35 Б
Пловдив Христо Ботев-Юг - гр. Пловдив 4023, ул. Македония 97Б
София Надежда - гр. София 1229, ул. Хан Кубрат №61
Варна Владислав Варненчик - гр. Варна 9023 бул. "Трети март" №77
София Хаджи Димитър - гр. София 1510, ул. Резбарска №7Б
София Слатина - гр. София 1715, ул. Асен Йорданов №7
Бургас Меден Рудник - гр. Бургас 8000, ул. "Отец Матей Миткалото" № 45
Пловдив Тракия, Цариградско шосе - гл. Пловдив 4023, бул. Цариградско шосе № 94
Габрово - гр. Габрово 5300, ул. Ивайло № 6
Сандански - гр. Сандански 2800, бул. Свобода 55
Перник Изток - гр. Перник 2300, ул. Овар 1
София Витоша - гр. София 1618, ул. Тодор Каблешков 3
Кърджали - гр. Кърджали, ул. Здравец 13
Карлово - гр. Карлово, ул. Теофан Райнов 72
Пловдив 5, Хр. Смирненски - гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 36
Сливен 2 - гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" 39
Шумен 2 - гр. Шумен, ул. "Бели Лом" 1
Асеновград - гр. Асеновград, ул. "Хаджи Димитър Стоилов" №1
Дупница - гр. Дупница, ул. "Свети Иван Рилски" № 96-А
София Малинова долина - гр. София, ул. "Проф. Д-р Иван Странски" №20
Ст. Загора 2 - гр. Стара Загора 6000, ул. Иван Вазов № 2
Бургас Изгрев - гр. Бургас, ул. "Транспортна" №23

В Играта участват следните продукти с търговска марка „Savex“, а именно:

Savex Soft омекотител Blue Burst 1л
Savex Soft омекотител Green Energy 1л
Savex Soft омекотител Purple Bloom 1л
Savex Soft омекотител Sensitive 1л
Savex пр.пране 2в1 Tropical 2кг
Savex 2в1гел за пране Tropical 1.3 л
Savex Прах.ръчно White Brilliance 400
Savex прах за ръчно пране Color 400г
Savex прах за пране 2в1 White 2кг
Savex пр.пране 2в1 Color 2кг
Savex прах за пране Color Bright. 2 кг
Savex прах за пране Fresh 2кг
Savex 2в1 прах за пране White 4кг
Savex 2in1 прах пране Fresh 4кг
Savex 2в1 гел за пране White 1,3л
Savex 2в1гел за пране Color 1.3 л
Savex 2in1 прах пране Color 4кг
Savex 2in1 гел пране Fresh 1.3 л
Savex 2в1 гел за пране Color Brigh 1.3l
Savex 2in 1 гел за пране Color 2.6 л
Savex 2in1 гел за пране White 2,6 л
Savex пр.пране 2в1 Fresh 8кг

Върху опаковката на участващите в Играта продукти няма изрично обозначение, че участват в

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят от магазин “Kaufland”, участващ в Играта, продукт/и с търговска марка „Savex“ на стойност минимум 6.00 (шест) лв. Участниците, срещу представяне на касовата бележка за направената покупка, следва да поискат от служител на „Информация“ в съответния магазин на “Kaufland”, талон за участие, да попълнят в него име и фамилия, имейл адрес, номер на мобилен телефон и номер на касовата бележка. Попълненият талон следва да се пусне в специално предназначена за Играта кутия, позиционирана на „Информация“ в магазините на “Kaufland”. Служител на „Информация“ предоставя талон за участие срещу представена касова бележка и поставя печат върху нея, след което я връща на участника. Подпечатана касова бележка не може да бъде използвана повторно за получаване на талон за участие в Играта. Участникът трябва да запази касовата бележка за направената покупка и, в случай че бъде изтеглен като печеливш, да представи нейния оригинал като условие за получаване на спечелената награда.

За да спечелят награда, участниците в Играта трябва да:
1. закупят от магазините “Kaufland”, участващи в Промоцията, продукт/и с търговска марка „Savex” на стойност минимум 6.00 (шест) лв.
2. поискат от „Информация“ в съответния магазин “Kaufland” талон за участие, да го попълнят коректно и да го пуснат в специално обозначената за целта кутия за талони.
3. бъдат изтеглени при тегленето на печелившите участници от Играта.
4. представи пред куриера, доставил наградата, оригинал на касовата бележка за направената покупка.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в предназначените за целта кутии.

Наградите в Играта са, както следва: Пералня машина Whirlpool AWO/C 70100 – общо 16 /шестнадесет/ броя за целия период на Играта.

Имената на печелившите участници в Играта ще бъдат теглени на случаен принцип от Подизпълнителя измежду всички участници за съответния период, отговарящи на условията, заложени в настоящите Правила. На всяко теглене ще бъдат теглени по 4 /четирима/ печеливши измежду всички участници, които до момента на събирането на талоните за изминалия период във всеки отделен участващ магазин, са пуснали в кутиите поне един талон за участие. Първото теглене на награди ще се осъществи на 26.09.2016 г., като в него се включват всички участници, пуснали талони за участие през периода 12.09.2016г. -18.09.2016г. Следващите тегления на награди ще се осъществят съответно на 29.09.2016г., 06.10.2016г. и 13.10.2016г. Във всяко теглене ще участват талоните, пуснати в кутиите във всички магазини “Kaufland” в периода от 12.09.2016г. до момента на събирането на талоните за седмичното теглене. Участващите, но непечеливши талони за съответния изминал период ще бъдат прехвърляни за следващите периоди и ще участват при следващо теглене на награди.

Ако един и същ участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път в периода на Играта, той има право да получи само една награда, в случай че отговаря на условията на т. 3 и т. 5.2 от настоящите Правила.

В рамките на 5 /пет/ работни дни след съответното седмично теглене на наградите, името, фамилията и телефонния номер (със заличени последните три цифри) ще бъдат публикувани на www.savexlaundry.com/promotion. Представител на Организатора или представител на Подизпълнителя се задължава да извести печелившите чрез SMS, обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в талона за участие, в срок от 5 /пет/ работни дни след съответното седмично теглене, в което участникът е изтеглен като печеливш. Печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградите се получават от печелившите след представяне пред куриера на документ за самоличност, оригинал на касовата бележка за направената покупка и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар