Спечелете образователи таблети, iPEN Забавна математика, абонамент за „National Geographic Kids” и още награди


Краен срок - 11 ноември 2016

„Реката и нейните обитатели“ е конкурс с внимание към животните, обитаващи река Дунав и нейните притоци. Чрез детското изкуство искаме малчуганите да научат за есетровата риба моруна, горчивката и бисерната мида, розовия пеликан и видрата, техните особености и начин на живот, защо са важни за околната среда и защо трябва да ги пазим – както тях, така и техния речен дом. Очакваме децата да изразят чрез рисунка идеята си за опазване на реките и обитаващите ги животински видове.

Категориите за участие са две, разделени възрастово – „3-та и 4-та група в детската градина“ и „1-ви и 2-ри клас в училище“.

Децата, желаещи да участват, трябва да нарисуват река, като включат едно или няколко от петте животински вида, фокус на конкурса.

Рисунката трябва да е на лист с формат А4 (297х210 мм) или на стандартен лист от блок за рисуване (23х32 см). Няма ограничения относно материалите, инструментите и техниката на рисувата.

Всяко дете може да участва в конкурса само с една рисунка, която се изпраща:

• по пощата на адрес София 1000, улица „Шести септември“ №7, ет.1

• на място във някой от филиалите на BRITANICA в София, Пловдив, Варна или Бургас (www.britanica-edu.org/contacts)

Данните на детето-автор се въвеждат на гърба на рисунката.

Преди да изпратите рисунката, на гърба ѝ, в долния ляв ъгъл, с печатни букви или на залепен лист с формат A6, напечатани, трябва да бъдат нанесени следните данни:

• трите имена на детето, пол;
• възраст (ден, месец, година на раждане);
• пълен адрес (град/ село, квартал, улица №, блок/ къща, етаж, апартамент);
• телефон, e-mail и трите имена на родител/ настойник;
• пълното име на детската градина/ училище, в която/ ето посещава детето, коя група/ клас е.

*Рисунки с непълни данни не могат да участват в конкурса.

Всяка една рисунка се оценява от комисия от експерти на BRITANICA, WWF, ThinkleStars и National Geographic Kids.

Наградите на победителите ще бъдат изпратени по пощата или връчени лично.

20-те най-добри рисунки във всяка една категория ще бъдат представени на изложба под формата на благотворителен търг, като набраните средства ще се предоставят на природозащитната организация WWF България.

Определят се по трима победители (първо, второ и трето място) във две възрастови категории (деца 3-та и 4-та група в детската градина; деца 1-ви и 2-ри клас на началното училище).

Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 3-та и 4-та група на детската градина, получават:

1. Участникът, класирал се на първо място, получава: Образователен таблет, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.

2. Участникът, класирал се на второ място, получава: Образователен таблет, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.

3. Участникът, класирал се на трето място, получава: Образователен таблет, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; книга на английски език, осигурена от BRITANICA.

Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 1-ви и 2-ри клас на началното училище, получават:

1. Участникът, класирал се на първо място, получава: “iPEN Забавна математика“, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.

2. Участникът, класирал се на второ място, получава: “iPEN Забавна математика“, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.

3. Участникът, класирал се на трето място, получава: “iPEN Забавна математика“, осигурен от „Авенди“ ООД; едногодишен абонамент за списание „National Geographic Kids” от „СББ Медиа“ АД; книга на английски език, осигурена от BRITANICA.

Най-високо оценените 20 участници в Конкурса от всяка възрастова група, общо 40 участника, получават по едно списание „National Geographic Kids” осигурено от „СББ Медиа“ АД; таен дневник с ключ „розова китаристка“ или „бухалчета“ от „Авенди“ ООД; допълнителна предметна награда, осигурена от BRITANICA.


„WWF България“ ще осигури три специални награди по свое усмотрение „Аз помагам на есетрите“, които представляват: сертификат за дарение на името на носителя на наградата и плюшена играчка панда.

Годишният и летен курс по английски език, осигурени от BRITANICA, се провеждат във филиалите на BRITANICA в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив (www.britanica-edu.org). Курсовете не могат да бъдат преотстъпвани и нямат паричен еквивалент. Курсовете се усвояват в учебна 2017/2018 година. Наградите не включват учебни помагала за курсовете.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар