Спечелете Queen's барбарон и 10 стека със сок


Краен срок - 9 октомври 2016

Включи се в Инстаграм конкурса ни за най-добър арт с капачки, бутилки, значки и каквото Queen’s нещо имаш.

Тримата най-добри ще спечелят Queen's барбарони, а 10 от всички останали - стек сок по избор.

В промоцията участват следните промоционални продукти: всички сокове, нектари и напитки с марка „Queen’s”.

За участие в промоцията участникът, съответно неговият законен представител, трябва  да разполага с активен профил в социалната мрежа Instagram.

В рамките на периода на промоцията участникът следва да качи в своя собствен профил в Instagram снимка на изработен от него предмет, използвайки продукти на Queen’s (бутилки, капачки, опаковки и т.н.). При качването на снимката участникът трябва да тагне @loveforqueens и да изпише хаштаг #артисок.

Един участник може да качи неограничен брой снимки, но снимките трябва да се отнасят за различни, изработени от него, предмети.

С качването на така направената/ите снимка (снимки) в Instagram , участникът гарантира, че неин автор или че я използва със съгласието на нейния автор, като дава съгласието си каченaтa от него снимка да бъде използванa от Организатора за целите на промоцията по негово усмотрение. В противен случай участникът носи пълната имуществена отговорност, предвидена в настоящите правила, както и всяка друга отговорност, която може да го ангажира за недобросъвестното му поведение.

В случаите, в които малолетни лица участват в промоцията чрез профила във фейсбук на техния законен представител, в описанието на снимката това трябва да е изрично упоменато и да се посочат име и фамилия на малолетното лице.

На базата на имената, посочени във фейсбук-профилите на участниците, Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печеливщите участници.

Наградите, налични за участниците в промоцията, са: 1/един/ брой Queen’s барбарон; - 10 /десет/ броя стекове със сокове, нектари или напитки Queen’s (по избор).

Един участник може да спечели една награда.

Организаторът назначава вътрешна комисия за целите на наблюдението и контрола върху коректността на организирането на томболите. Комисията се състои от минимум 3 души, определени от Организатора.

Определяне на участника, който ще получи Queen’s барбарон   След края на промоцията специално определено от Организатора жури ще определи участника, който ще спечели Queen’s барбарон. Комисията ще оценява снимките на изработените предмети съгласно следните критерии: естетичност, артистичност и оригиналност. Комисията ще определи и един резервен печеливш участник, в случай че първоначално определеният печеливш участник се откаже от наградата или не може да я получи поради друга причина.

Определяне на 10-те участници, които ще получат стек Queen’s по избор   След края на промоцията и след определяне на участника, който печели барбарон, измежду останалите участници ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници, всеки един от които печели по един стек сокове, нектари или напитки Queen’s по негов избор.

Името на печелившия участник ще бъде публикувано на instagram-страницата на Queen’s Juice на 12.10.2016г. В срок от два работни дни от публикуването на резултата печелившия участник следва да се свърже с Организатора посредством изпращането на лично съобщение, в което да  посочи трите си имена, телефон за връзка, както и точен адрес, на който следва да бъде изпратена наградата. 

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на istagram-страницата на Queen’s Juice на 12.10.2016г. В срок от два работни дни от публикуването на резултатите печелившите участници следва да се свържат с Организатора посредством изпращането на лично съобщение, в което да  посочи трите си имена, телефон за връзка, както и точен адрес, на който следва да бъде изпратена наградата.     

След получаване адреса на участника Организаторът изпраща наградата с препоръчана пощенска услуга на куриер или я доставя  чрез упълномощен представител на посочения от участника адрес. 


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар