Спечелете 5 бр. едногодишни комплекти продукти Elseve Double Elixir


Краен срок - 30 септември 2016

Изпратете ни снимка на косата си, опишете ни кога и къде използвате вашият Elseve Еxpress Regenerator и спечелете подаръчен комплект. Най-креативните ще бъдат наградени с годишна доставка на Elseve Express Regenerator.

След изтичане на крайния срок на играта, както е обявено в т. 4 от настоящия правилник, победителите ще бъдат избрани от професионално жури, което ще оцени участниците по критериите: креативност, оригиналност и съответствие с правилата на Конкурса.

    Журито се състои от:

    1) Мартина Петрович, Product Manager, L'Oreal Adria-Balkan
    2) Берислав Покупец, Senior Product Manager, L'Oreal Adria-Balkan
    3) Рената Кнежевич, Digital Manager, CPD division ADBA

Всеки член на журито ще даде своя оценка по скалата 1 до 10 на всеки отговарящ на условията участник в конкурса за критериите оригиналност и креативност. Участниците в конкурса дават съгласието си да бъдат оценявани от журито според индикраните критерии и приемат поставената оценка за финална.

Награди ще бъдат връчени на 5 участника.

Победителите ще бъдат обявени на страницата на L'Oréal Paris във Facebook за България на адрес https://www.facebook.com/lorealparis.bg и в сайта wowyourhair-bg.com не по-късно от 10 работни дни след приключването на Конкурса.

Наградният фонд се състои от: 5 бр. едногодишни комплекти продукти Elseve Double Elixir (един годишен комплект се състои от 12 бр. продукти)

Доставка на наградите: Наградите ще бъдат доставени на потребителите на адреса, попълнен във формата за регистрация на сайта wowyourhair-bg.com. Срокът за доставка е не по-малко от 90 дни от датата на обявяването на победителите.

Един участник може да спечели не повече от една награда.

Участниците ще бъдат дисквалифицирани от играта, ако използват фалшив профил за участие.  За фалшиви ще бъдат смятани всички профили за които има подозрения, че са създадени единствено с цел по-голяма възможност за печалба в рамките на играта. Причините включват: липса на снимки на профила, твърде малко приятели или липса на отговор на лично съобщение в рамките на 24 часа. Организаторът може по свое усмотрение да дисквалифицира всеки заявител, ако установи, че се използва фалшив профил.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар