Спечелете 9 парични награди по 100 лв. от Fashion days


Краен срок - 25 октомври 2016

Преоткрий себе си: бъди Артист!

Време е за игра! Споделете като коментар под снимката кои са трите качества, които трябва да притежава един Артист, и можете да спечелите ваучер на стойност 100 лв. за пазаруване във Fashion Days!

Разгледайте специалните предложения за Есен/Зима 2016.

За първия пост на Кампанията, публикуван на 20.09.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 22.09.2016 г.;

За втория пост на Кампанията, публикуван на 23.09.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 26.09.2016 г.;

За третия пост на Кампанията, публикуван на 27.09.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 30.10.2016 г.;

За четвъртия пост на Кампанията, публикуван на 01.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 04.10.2016 г.;

За петия пост на Кампанията, публикуван на 05.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 08.10.2016 г.;

За шестия пост на Кампанията, публикуван на 09.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 12.10.2016 г.;

За седмия пост на Кампанията, публикуван на 13.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 16.10.2016 г.

За осмия пост на Кампанията, публикуван на 17.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 20.10.2016 г.

За деветия пост на Кампанията, публикуван на 21.10.2016 г., срокът за участие изтича в 24:00 ч. на 24.10.2016 г.

Кампанията ще се проведе онлайн за територията на Република България на Facebook страницата на Fashion Days, където Организаторът ще публикува общо девет поста на Камапнията. Постовете на Кампанията във Facebook ще бъдат индивидуализирани чрез името на Кампанията „Преоткрий себе си“ и персонажа, визиран в съответния пост.

При тегленето на награда за съответен пост на Кампанията един участник ще се брои само един път, независимо от броя на валидните му участия (коментари) към този пост. Един участник може да участва за разпределяне на награда към всеки един от деветте
публикувани поста чрез отделни валидни участия (коментари) към всеки отделен пост на Кампанията, но един и същ участник може да спечели само една награда от Кампанията.

Към всеки от деветте поста на Кампанията съгласно т. 3.2. по-горе, общо девет пъти за Периода на провеждане на Кампанията, Организаторът ще определя на случаен принцип за печеливш един от участниците с валидно участие към такъв пост.

Печелившият участник ще бъде изтеглен измежду всички участници, взели валидно участие към съответния пост на Кампанията и в следните срокове:

Всеки печеливш участник ще бъде определен в присъствието на 3-членна комисия на Организатора, като всички участници с поне едно валидно участие за съответния пост на Кампанията бъдат въведени в софтуер, чрез който на случаен принцип ще бъде изтеглен
един от тях.

Всеки печеливш участник съгласно т. 7.2. по-горе ще получи награда. Наградата е ваучер на обща стойност 100 лв. за покупка на продукт/и по избор на печелившия участник от официалната интернет страница на Организатора www.fashiondays.bg.

Организаторът се свързва с печелившите участници посредством Facebook профила им, с който са участвали и са определени за печеливши с цел да ги уведоми за спечелването на наградата и да им предостави информация за получаването й.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар