Спечелете 400 барбарона Queens Juice


Краен срок - 20 ноември 2016

Пазете Вашите касови бележки

Промоцията "400 барбарона" стартира от 26.09.2016 и ще продължи до 20.11.2016. Всички касови бележки, със закупени в тях минимум два продукта Queen’s 1L и издадени в периода от 15.09.2016 до края на промоцията, ще могат да участват в томболите за барбарон!

Промоцията ще включва следните подпериоди:

· Седмица 1: 26.09.2016 – 02.10.2016
· Седмица 2: 03.10.2016 – 09.10.2016
· Седмица 3: 10.10.2016 – 16.10.2016
· Седмица 4: 17.10.2016 – 23.10.2016
· Седмица 5: 24.10.2016 – 30.10.2016
· Седмица 6: 31.10.2016 – 06.11.2016
· Седмица 7: 07.11.2016 – 13.11.2016
· Седмица 8: 14.11.2016 – 20.11.2016

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията участват всички вкусове на сокове, нектари и плодови напитки с марката „Queen’s” в кутии Tetra Pak от 1 литър /Портокал 100%, Портокал 100% с парченца плод, Портокал 50%, Портокал с червен портокал, Портокал с мандарина, Грейпфрут, Праскова, Кайсия, Вишна, Ябълка 100%, Мултивитамин, Ананас, Банан, Зелена Ябълка, Горски плодове, Касис, Манго-маракуя-мандарина, Нар, Кактус, Зелен банан, Манго/, наричани по-долу „промоционалните продукти“.
Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 15.09.2016г. и продължават до 20.11.2016г, включително. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани и извън горепосочения период, но регистрирането на касова бележка извън този период не дава право на участие в промоцията.

Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва:
Да закупи в периода от 15.09.2016г. до 20.11.2016г. минимум два промоционални продукта Queen’s 1L, като те трябва задължително да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка.

Да запази касовата бележка, удостоверяваща закупуването на два промоционални продукта Queen’s.

Да заяви своето участие на уеб сайта на Промоцията: www.queens.bg в периода от 00:00 часа на 26.09.2016г. до 23:59 часа на 20.11.2016г., като създаде свой потребителски профил, попълвайки данните в задължителните полета: име и фамилия, имейл адрес и мобилен телефонен номер.

На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение, съдържащo шест символен код за активация на неговия профил. За да активира своя профил, участникът трябва да въведе кода от съобщението в специалното поле, определено за тази цел в сайта на Промоцията.

Потвърждавайки създаването на своя профил в сайта на Промоцията, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с потвърждаването на своя профил, физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с тези Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, както и че има съгласие на родител / настойник за участие в Промоцията, в случай че няма навършени 18 години.

След като участникът е активирал успешно своя профил, той вече може да започне участието си в Промоцията, като регистрира на уеб сайта www.queens.bg касовата бележка, със закупените два промоционални продукта в нея.

Участникът създава своя профил за участие в промоцията еднократно. Т.е. веднъж въвел четирицифрения код за активация на своя профил, кодът се превръща в парола за достъп на участника в профила му, а имейл адресът му служи като потребителско име. Така, при регистрация на следващи касови бележки, участникът вече влиза в собствения си профил на сайта www.queens.bg, използвайки потребителското си име и паролата си.

За успешно регистриране на касова бележка се изисква:

1. Да бъде въдеден номера на касовaта бележка и дата на издаване на касовaта бележка.

2. Въвеждането на номера и датата от касовата бележка трябва да стане в рамките на периода от 00:00 часа на 26.09.2016г. до 23:59 часа на 20.11.2016г.

За валидна се счита касова бележка, издаденa в периода – от 15.09.2016 до 20.11.2016г. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
Валидна се счита всяка касова бележка, в която фигурират като закупени минимум два промоционални продукта Queen’s 1L.

За да бъде една касова бележка валидна за участие в Промоцията, срещу закупените два промоционални продукта в нея трябва задължително да се чете ясно името на марката „Queen’s".

Изключения: За участие в Промоцията ще се допуска касова бележка, в която поради технически ограничения на касовия апарат не се съдържа името на марката, но същото е било изписано допълнително (ръкописно) на гърба на бележката, придружено с подпис и печат от служител на търговския обект, от който са закупени промоционалните продукти.

Участникът трябва задължително да пази регистрираната касова бележка на място, което да предпази нейната цялост и четливост, тъй като тя ще му бъде изискана и проверена от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна срещу изтрита касова бележка, на която не се разчитат датата или марката на закупените продукти или номера на касовата бележка.

Една касова бележка не може да бъде регистрирана повече от един път.

Kасовата бележка важи само за съответната седмица, в която е регистрирана и дава право на участие само в една седмична томбола – тази, която предстои да бъде изтеглена следващия понеделник.

При регистрация на една касова бележка, със закупени два промоционални продукта в нея, участникът има право на едно участие в предстоящата седмична томбола за барбарони. При регистрирани две касови бележки в рамките на една календарна седмица, участникът има право на две участия в предстоящата седмична томбола за барбарони. Регистрацията на три касови бележки в рамките на една календарна седмица гарантира три участия в предстоящата седмична томбола за барбарони и т.н. Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за участие в съответна седмична томбола.

Независимо дали са печеливши или не, веднъж регистрирани и участвали в седмична томбола за барбарони, касовите бележки не се прехвърлят за участие в следващите седмични томболи от Промоцията. Така регистрирането на касови бележки при всяка следваща седмица започва отначало за всеки участник.

Ако участник спечели барбарон, той е задължен да предостави регистрираната от него печеливша касова бележка при получаването на наградата.

Награди: барбарони – 400 бр.
За всяка седмица от периода на промоцията ще бъдат раздавани по 50 бр. барбарони, разпределени в осем седмични томболи, които ще бъдат теглени на следните дати:

- 3.10.2016 – първа томбола

- 10.10.2016 – втора томбола

- 17.10.2016 – трета томбола

- 24.10.2016 – четвърта томбола

- 31.10.2016 – пета томбола

- 7.11.2016 – шеста томбола

- 14.11.2016 – седма томбола

- 21. 11.2016 – осма томбола

Всеки понеделник чрез седмична томбола ще бъдат теглени на случаен принцип по 50 печеливши + 5 резерви, измежду всички участници, регистрирали през предходната седмица поне една касова бележка със закупени минимум два промоционални продукта Queen’s. Всеки един от изтеглените 50 участника печели по един барбарон.

Тегленето на седмичните томболи ще се осъществява в офиса на агенция VoiceCom – партньор на Организатора, в гр. София, ул. „Леге“ № 1, ет.3. Тегленето на томболата ще се осъществява с помощта на компютърна програма чрез произволен избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците. В случай че данните на изтегления печеливш участник са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват. При всеки жребий се изтеглят и петима резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите. Тегленето на резервните печеливши се осъществява след първоначалното основно теглене, като се прилагат съответно правилата за него.

Максималният брой награди, който може да бъде спечелен от един участник (уникален потребител) за целия период на промоцията е: два барбарона.

Участник, който вече е спечелил максималния брой награди – 2 бр. барбарони, няма право да участва в последващи седмични томболи на Промоцията.

Имената на печелившите (без тези на резервите) ще бъдат обявени в секция „Печеливши“ на уеб сайта на Промоцията www.queens.bg, както и на фейсбук страницата на Queen’s.
За удобство на участниците, в рамките на 48 часа след провеждане на тегленето Организаторът ще изпрати на всеки печеливш SMS съобщение на посочения от него мобилен телефонен номер, както и имейл на посочения от него имейл адрес, с които ще го уведоми официално, че печели барбарон.

В имейла, който ще получи всеки печеливш, ще има линк-бутон, през който той трябва да потвърди получаването на наградата и да попълни точните си и пълни адресни данни, необходими за доставка на наградата. Печелившият участник следва да направи това в срок до 7 дни, считано от датата на получаване на уведомителния имейл.
Всеки участник, спечелил барбарон, ще получи наградата си в рамките на 20 работни дни след предоставяне на адресните си данни на Организатора.

Ако участникът не потвърди спечелената от него награда в посочения в т. 26 срок или не може да бъде намерен в срок от 1 (един) месец след края на Промоцията или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, Организаторът предоставя наградата на участника, който е изтеглен като първа резерва.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора.


Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар