Спечелете 100 футболни топки от Kubeti


Краен срок - 30 юни 2016

Kubeti забавлението идва с промопакетите на Kubeti!

Промопакетите ще откриеш във всеки магазин и можеш да ги познаеш по промоционалния стикер. Върху стикера ще намериш промокода, който трябва да регистрираш на този сайт.

Въведи кода и имаш шанса да спечелиш страхотни Kubeti награди!

С въведените кодовете на сайта имаш шанса да спечелиш една от 100-те награди, които Kubeti предлага на своите фенове! Колкото повече кодове въвеждаш, толкова по-голям шанс имаш да спечелиш!

В тази промоция участват следните продукти с търговска марка Kubeti, а именно:
• Kubeti Kubz SuperHeroes 3 pack Ketchup, 3*40 g
• Kubeti Kubz SuperHeroes 3 pack Chicken 3*40 g
• Kubeti Kubz SuperHeroes 3 pack Pizza 3*40 g
• Kubeti Stix SuperHeroes 3 pack Ketchup, 3*20 g
• Kubeti Stix SuperHeroes 3 pack Sour cream and onion, 3*20 g

Участващите продукти ще бъдат опаковани в промопакет, върху който ще бъде разположен промоционален стикер.

За участие в Промоцията е необходимо участникът да закупи един от гореизброените промопакети на Kubeti със залепен върху него промоционален стикер, да изтрие скреч полето, разположено върху стикера, след което да регистрира кода от полето в официалния сайт на Kubeti, а именно: https://www.kubeti.bg. Регистрацията на кода се извършва след създаване на профил в сайта, за което потребителят ще трябва да попълни данни в следните полета: потребителско име, парола, име и фамилия, телефонен номер, e-mail. Потребителят задължително трябва да пази стикера с печелившия код като условие за получаване на награда. Всеки от Участниците в Промоцията има право да регистрира толкова кода, колкото промопакета на Kubeti, участващи в Промоцията, е закупил. Не се позволява регистрацията на един код повече от един път.

Важно: Само потребител, който е закупил промоопаковка може да участва в Промоцията. Закупуване на 1 (единичен) продукт не дава възможност за участие в Промоцията.

В Промоцията „KUBETI Супер Герои“ участниците, закупили поне един промопакет на Kubeti и регистрирали кода от промоционалния стикер върху опаковката в официалния сайт на Kubeti, могат да спечелят една от следните награди:

Награди:
1. Футболна топка.
2. Брой на наградите – 100 броя.

Печелившите на наградите по т. 7.1. ще бъдат определени чрез провеждане на томбола, осъществена от специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер. Печелившите награди ще бъдат теглени всеки понеделник измежду всички участници, регистрирали поне един код през изминалия период. В случай, че потребител закупи промопакет на Kubeti преди официалния старт на настоящата промоция на 01.06.2016г., потребителят има право да регистрира кода от промоционалния стикер в официалния сайт на Kubeti, а регистрираният код ще участва в първото теглене на наградите. Първото теглене на награди ще се осъществи на 06.06.2016г. измежду кодовете, регистрирани в периода 01.06.2016г. – 05.06.2016г. Всички следващи периоди са с продължителност по една календарна седмица (понеделник-неделя), а печелившите кодове се теглят всеки следващ понеделник. Регистрираните, но непечеливши кодове за съответната седмица, няма да бъдат прехвърляни за следващите периоди и няма да участват при следващо теглене на награди. Всяка седмица ще бъдат теглени по 11бр. /единадесет/ награди, с изключение на последната, когато ще бъдат изтеглени 12бр. /дванадесет/ награди.

В рамките на 3/три/ работни дни след съответното теглене на награди, името и фамилията на спечелилите участници и печелившите кодове ще бъдат публикувани на https://www.kubeti.bg. В рамките на 1 /една/ работна седмица, печелившите ще бъдат уведомени от Изпълнителя за спечелването на наградата по телефон и e-mail, като печелившите следва да предоставят следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желаят да получат наградата си. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 1 /един/ месец от датата на получаване на описаните в предходното изречение данни.

При доставката на наградата спечелилият участник следва да предостави на куриера стикера с печелившия код. В противен случай участникът няма право да получи наградата си.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар