Спечелете iPhone 6S, телевизор, микровълнова и 20 ваучера по 50 лева


Краен срок - 15 октомври 2016

ПЛАЩАЙТЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТЕН ДЕБИТ И СПЕЧЕЛЕТЕ!

ЕНЕРГО-ПРО Продажби Ви предлага възможност да спестите време като плащате по удобен начин сметките си за електрическа енергия чрез директен дебит.

Заявете услугата във Вашата банка до 15 октомври 2016 година и ще участвате в томбола с награди:

- iPhone 6S
- 43“ LED телевизор
- микровълнова фурна
- 20 ваучера за техника на стойност 50 лева

Участието в томболата е безплатно и не е обвързано с покупка.

Участник в томболата може да бъде всяко лице, което отговаря на следните условия:
1. Да е пълнолетно физическо лице или юридическо лице;
2. Да е клиент на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, в качеството му на краен снабдител;
3. Да е дал съгласие пред банка за плащане чрез директен дебит на сметката си за консумирана електрическа енергия към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД до 15.10.2016 г., включително;
4. Да няма просрочени задължения към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД към датата на теглене на наградите от томболата.

Ако клиент има повече от един клиентски номер, може да участва с всеки клиентски номер поотделно.

Всеки клиент, отговарящ на условията за участие, може да спечели само една награда за един клиентски номер.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип вадминистративната сграда на организатора в гр. Варна 9009,бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г, в присъствието на нотариус на 15.11.2016 г.
Имената и клиентските номера на печелившите участници ще бъдат обявени на 15.11.2016 г. на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД - www.energo-pro.bg, на интернет
страницата на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД - www.energo-pro-sales.bg и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

Печелившите участници могат да получат наградите си в най-близкия до мястото им на потребление Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар