Спечели модния хит на лятото - часовник Lara


Краен срок - 5 юни 2016

Спечели модния хит на лятото - часовника Lara

Отговори на нашия въпрос и ще участваш в томбола за нашата страхотна награда!

Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

В Томболата нямат право да участват:

1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

Всеки участник може да участва в томболата за награди, ако завърши регистрацията си за играта.

Наградите в томболата са 1 брой продукти на Ейвън – часовник Lara.

Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 06.06.2016 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, дали верен отговор,  на случаен принцип ще бъдe избран 1 печеливш, както и три резерви.

Награда от Томболата не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.

В срок до 5 работни дни след обявяване на печелившите Участници Организаторът се свързва с тях на предоставения имейл адрес.

Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочен от печелившия Участник, съответно на посочения от резервен печеливш Участник, точен адрес за доставка.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар