Спечелете роботизирана прахосмукачка LG HomBot Square


Краен срок - 31 юли 2016

Участниците трябва да бъдат физически лица на възраст над 18 години към датата на участието и да бъдат жители на Република България. По време на промоционалния период Участниците:

* чрез инсталиране на приложението "Dust Catcher", което може да бъде изтеглено от следната Facebook страница: https://www.facebook.com/LGBulgaria/?fref=ts, разрешават на Спонсора и на Изпълнителя достъп до съхраняваните на техните Facebook страници лични данни. Участникът освен това трябва да се регистрира чрез попълване на формуляр за участие, който се отваря чрез приложението, да се абонира за бюлетина и да приеме условията, посочени в Условия за участие.

* или да се регистрира, като подаде валидни и точни лични данни през интерфейса за онлайн регистрация на уебсайта www.lglife.bg , като същевременно се абонира за бюлетина и приеме условията за участие, както са описани в Условия за участие.

По време на играта Участникът трябва да се регистрира в периода между споменатите дати, като щракне върху менюто "Състезание за награда" и подаде задължителните данни. На 05 август, 2016г. ще се извърши теглене сред регистрираните участници по време на първата фаза на Играта. Ще има 1 основен победител и 3 възможни основни победители, избрани чрез произволен избор от електронен уред. Тегленето не е публично. Избраните победители ще бъдат уведомени от Изпълнителя по имейл.

За да се регистрират, Участниците са длъжни да подадат следните данни:
- Собствено име
- Фамилно име
- Имейл адрес
- Абонамент за бюлетина
- Приемане на Правилата за играта

Участниците могат да участват в Промоцията многократно, но имат само един шанс да спечелят.

Тегленето ще се извърши на 05 август, 2016г. сред имащите право играчи във вече приключилата игра.

Тегленето ще се извърши в офиса на Спонсора. Победителите се избират от Участниците на случаен принцип. Ще има 1 основен победител и 3 възможни основни победители.
Победителят ще се счита за притежател на основната награда, ако удовлетворява посочените правила и условия на играта (можете да ги намерите в Правила на Играта в чл.4).

Победителите се избират от Участниците на случаен принцип.
Избраните участници, които ще бъдат считани за Победители, трябва:
- Да докажат правото си за участие в Промоцията (1.2)
- Да потвърдят правото си за участие в тегленето (2.2)
В случай, че победителят не може да докаже правото си за участие, възможният потребител се отказва от всички права на победител в Промоцията и от получаване на наградата. За получаване на наградата се определя друг победител сред избраните по усмотрение на Спонсора.

Победителите ще бъдат уведомени по имейл в рамките на 5 дни след датата на определяне на победителя. Победителят трябва да потвърди желанието си да получи наградата и да предостави правилен пощенски адрес и телефонен номер в рамките на 5 дни след обявяването на победител и да докаже правото си да получи наградата. В противен случай губи правото си на награда.

Наградата за победителя е следната: 1 брой LG HomBot Square (VR34408LV)

Наградата не може да се прехвърля и не може да се заменя за паричен еквивалент. Разходите за доставката й се покриват от Спонсора, но всички останали разходи (например за път или за персонал по връчване на наградата) се поемат от победителя.

Участвай в КОНКУРСА

Share on Google Plus

0 comments:

Публикуване на коментар